Informacja o wydaniu

Oddajemy w wasze ręce podręcznik do gry fabularnej STALKER. Gra miała pierwotnie zostać wydana przez Wydawnictwo S.R. pod koniec XX wieku. Teraz, po niemal 20 latach oczekiwania, będziecie mogli sami się przekonać, czy wizja przyszłości zaproponowana przez Łukasza M. Pogodę i Mateusza Tomczyka bardzo różni się od rzeczywistości za oknem.

Na potrzeby tego wydania udało nam się pozyskać większość oryginalnych ilustracji. Wyjątkiem jest dołączona do gry talia kart. Niestety, oryginały niesamowitych kolorowych rysunków, którymi zachwycaliśmy się lata temu, oglądając reklamy STALKERA w „Magii i Mieczu”, zaginęły. Udało się odzyskać tylko reklamę z czasopisma i dwie niepublikowane wcześniej ilustracje.

Staraliśmy się, aby wydanie gry, które macie przed sobą, było jak najbardziej wierne pierwotnym zamysłom i planom Autorów. Zmiany, jakich dokonaliśmy, są kosmetyczne. Tekst podręcznika został zredagowany (pierwotny wydawca tego nie zrobił bądź zredagował tekst bardzo pobieżnie; poprawiono błędy językowe oraz usunięto odwołania do elementów, które nigdy nie powstały, np. wzmianki o karcie notatek i karcie bohatera niezależnego). Naniesiono także kilka drobnych poprawek odautorskich, jednak dotyczą one dosłownie paru zdań, które zwróciły uwagę Autorów w czasie przeglądania naszej redakcji. Podręcznik uzupełniono również o napisany na nasze zamówienie esej na temat twórczości braci Strugackich oraz o streszczenie powieści Piknik na skraju drogi – te materiały miały znaleźć się w oryginalnym wydaniu, jednak nigdy nie powstały. Dodano także kilka nowych ilustracji (w tym okładkę).

Ani w opisie świata gry, ani w mechanice nie wprowadzono żadnych modernizacji. Dostajecie zatem do rąk tę samą oryginalną wizję świata i te same zasady gry, które zostały zaprojektowane i spisane jeszcze w ubiegłym wieku. Ze względu na formę wydania talia kart, która miała być sprzedawana osobno, wymaga teraz wydrukowania i przygotowania kart przed rozpoczęciem zabawy.

STALKER to kawałek historii polskich gier fabularnych. To jedna z pierwszych rodzimych gier, która niestety nie doczekała się publikacji drukiem. To także wgląd w to, jak pisano gry w połowie lat 90., w inspiracje Autorów i elementy, na które wówczas w Polsce kładziono nacisk. Władza absolutna Mistrza Gry i stawianie fabuły ponad zasadami było w lata 90. XX wieku najsilniejszym, jeśli nie jedynym trendem wśród graczy i prowadzących. Pamiętajcie o tym podczas lektury.

Za zgodą i wolą Autorów STALKER został wydany na licencji Creative Commons BY-NC-SA. Możecie zatem swobodnie udostępniać tekst podręcznika i modyfikować go, a także tworzyć treści pochodne czerpiące ze STALKERA. Nie wolno jednak wykorzystywać STALKERA i inspirowanych grą treści w celach komercyjnych. Nowo stworzony materiał musi zostać udostępniony na tych samych zasadach.

Życzymy wielu udanych sesji!

Mateusz Jańczyk i Marcin Segit